Privacy verklaring

Privacy verklaring

Maran Yachtcharter verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Maran Yachtcharter gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruiker. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen, waarbij in elk geval uw naam, e-mailadres, en eventueel uw adres en telefoonnummer worden gevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw vraag en/of reactie te kunnen beantwoorden. Dit geldt ook voor het aanmelden van onze digitale nieuwsbrief.

Als u deze website bezoekt plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.